Return to Article Details Kita-Huber, Jadwiga & Makarska, Renata (eds.) (2020): Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych [Meeting the Translator Halfway. The Place of the Translator in Recent Translatological Re-search]. Kraków: Universitas. Download Download PDF