1.
Kelletat AF. (Nie)widzialność tłumacza. Jak badania nad rolą tłumaczy przyczyniają się do humanizacji translatologii / (Un)Sichtbarkeit des Übersetzers. Wie die Beschäftigung mit den Übersetzern zur Humanisierung der Translatologie führt: Konferenzbericht. Chronotopos [Internet]. 2020Feb.2 [cited 2024Feb.29];1(2):201-3. Available from: https://chronotopos.eu/index.php/cts/article/view/1980