Kelletat, Andreas F. “(Nie)widzialność tłumacza. Jak Badania Nad Rolą tłumaczy Przyczyniają Się Do Humanizacji Translatologii / (Un)Sichtbarkeit Des Übersetzers. Wie Die Beschäftigung Mit Den Übersetzern Zur Humanisierung Der Translatologie führt: Konferenzbericht”. chronotopos – A Journal of Translation History 1, no. 2 (February 2, 2020): 201–203. Accessed June 15, 2024. https://chronotopos.eu/index.php/cts/article/view/1980.