Kelletat, A. F. “(Nie)widzialność tłumacza. Jak Badania Nad Rolą tłumaczy Przyczyniają Się Do Humanizacji Translatologii / (Un)Sichtbarkeit Des Übersetzers. Wie Die Beschäftigung Mit Den Übersetzern Zur Humanisierung Der Translatologie führt: Konferenzbericht”. Chronotopos - A Journal of Translation History, vol. 1, no. 2, Feb. 2020, pp. 201-3, doi:10.25365/cts-2019-1-2-13.