[1]
A. F. Kelletat, “(Nie)widzialność tłumacza. Jak badania nad rolą tłumaczy przyczyniają się do humanizacji translatologii / (Un)Sichtbarkeit des Übersetzers. Wie die Beschäftigung mit den Übersetzern zur Humanisierung der Translatologie führt: Konferenzbericht”, Chronotopos, vol. 1, no. 2, pp. 201–203, Feb. 2020.