Kelletat, A. F. (2020) “(Nie)widzialność tłumacza. Jak badania nad rolą tłumaczy przyczyniają się do humanizacji translatologii / (Un)Sichtbarkeit des Übersetzers. Wie die Beschäftigung mit den Übersetzern zur Humanisierung der Translatologie führt: Konferenzbericht”, chronotopos - A Journal of Translation History, 1(2), pp. 201–203. doi: 10.25365/cts-2019-1-2-13.