Kelletat, Andreas F. 2020. “(Nie)widzialność tłumacza. Jak Badania Nad Rolą tłumaczy Przyczyniają Się Do Humanizacji Translatologii / (Un)Sichtbarkeit Des Übersetzers. Wie Die Beschäftigung Mit Den Übersetzern Zur Humanisierung Der Translatologie führt: Konferenzbericht”. Chronotopos - A Journal of Translation History 1 (2):201-3. https://doi.org/10.25365/cts-2019-1-2-13.