KELLETAT, A. F. (Nie)widzialność tłumacza. Jak badania nad rolą tłumaczy przyczyniają się do humanizacji translatologii / (Un)Sichtbarkeit des Übersetzers. Wie die Beschäftigung mit den Übersetzern zur Humanisierung der Translatologie führt: Konferenzbericht. chronotopos - A Journal of Translation History, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 201–203, 2020. DOI: 10.25365/cts-2019-1-2-13. Disponível em: https://chronotopos.eu/index.php/cts/article/view/1980. Acesso em: 1 jun. 2023.