(1)
Kelletat, A. F. (Nie)widzialność tłumacza. Jak Badania Nad Rolą tłumaczy Przyczyniają Się Do Humanizacji Translatologii / (Un)Sichtbarkeit Des Übersetzers. Wie Die Beschäftigung Mit Den Übersetzern Zur Humanisierung Der Translatologie führt: Konferenzbericht. Chronotopos 2020, 1, 201-203.