[1]
Kelletat, A.F. 2020. (Nie)widzialność tłumacza. Jak badania nad rolą tłumaczy przyczyniają się do humanizacji translatologii / (Un)Sichtbarkeit des Übersetzers. Wie die Beschäftigung mit den Übersetzern zur Humanisierung der Translatologie führt: Konferenzbericht. chronotopos – A Journal of Translation History. 1, 2 (Feb. 2020), 201–203. DOI:https://doi.org/10.25365/cts-2019-1-2-13.